mandag 1. desember 2008

Dikt

Haikudikt:


Høstens røde smil

blåser bort sommerens glo
solen forblir her.
Dette skrev "stjernegruppen" i norsken i dag =)
Haikudikt blir satt sammen etter stavelsene, 5 – 7 – 5 = til sammen 17 stavelser fordelt på 3 linjer. Diktere av Haikudikt bruker lette og elegante ord, men uttrykker en dyp handling. Diktene beskriver noe, og hvordan det føles. Temaer er ofte natur, årstid etc. Siden et av hovedmålene er at man skal føle seg i et med naturen.Figurdikt:
I disse diktene er versene satt opp slik at man former diktet etter en tegning. Denne tegningen skal gi assosiasjoner om det diktet handler om. Eks å forme diktet som en sol som en assosiasjon for sommer.
Ting dikt:
Disse diktene handler om en konkrete og nære ting. Man pakker inn livets store spørsmål i hverdagslige ting. Disse tingene skal man både kunne se og observere. Har skrevet et eksempel på ting dikt, av Olav H. Hauge
KATTEN:
Katten
sit i tunet
når du kjem.
Snakk litt med katten.
Det er han som er varast i
garden.
Surrealistisk dikt:
Disse diktene ønsker å avdekke virkeligheten. Man utforsker drømmer og det ubevisste. Bruker automatisk trykkform, som vil si å skrive fort uten å tenke eller lese over. Diktene skal ikke inneholde tegn, fordi det betyr pause.
Ekspresjonistisk dikt:
Disse diktene fremstiller verden slik den oppfattes inne i (forfatterens) hode. Man ønsker å formidle sine sterke indre opplevelser av angst og undergang. Et speil av verden, men er bare kaos.

Dadaistisk dikt:
En måte å skrive slike dikt på er å bryte ned en tekst, og sette sammen igjen som et dikt. Dette kan man gjøre ved at man velger en artikkel. Klipp ut ord i teksten og legg de i f.eks. en pose. Rist ordene før du plukker opp tilfeldige ord, som du setter sammen. Hvordan man plasserer ord osv er opp til hver enkel person. Typisk er å bruke politiske tekster, som man så gjør om til noe «teit».

Ingen kommentarer: