mandag 12. januar 2009

=) og =(

I dag, har vi fått tilbake to vurderinger i faget. Den ene var veldig bra, den andre dårligere enn hva jeg burde/pleier. Kan kanskje begynne med den gode?
1. Vi fikk tilbake gruppekarakter/individuell karakter for gruppefremføringen av det TV programmet. Gruppen fikk en karakter på over 5, noe jeg må si var spesielt gøy å få siden alt fra gruppe, til valg av oppg og form for fremføring var selvvalgt. Vet ikke helt hva resten av klassen har fått, men tipper snittet ligger på 5, i og med at alle hadde gode og kreative fremføringer.
2. Eg var eigentleg klar over at denne karakteren kom til å bli dårleg!..Den dagen, var ein dårleg dag. Helsa var ikkje bra, oppgåvene var på eit veldig høgt nivå, medan mine kunnskapar med tida berre har vorte dårlegare. Eg snakkar om Nynorsk juletentamen. Om eg skal få 5 på kortet etter den siste terminen, er kanskje ei god byrjing å følgje mine eigne råd? Korleis går nynorsk for dykk andre?

Ingen kommentarer: